Normalisering og rensning af data

Fyld CMDB og ITAM-løsninger med rene og normaliserede hardware- og softwaredata fra Snows Software Asset Management-platform

"I 2018 vil 75% af IT-organisationerne fejle i forhold til deres konfigurationsstyrings pga. manglende standardisering". Gartner*

ITSM Configuration Management Databaser (CMDB) er vigtige for organisationer, som ønsker at a) forsyne brugerne med de tjenester og den software, de ønsker b) introducere automatiserede processer og c) strømline deres IT-processer.

Udfordringen er ikke alene at opbygge en CMBD, men at sikre, at lagering af IT-aktiver - software- og hardwareaktiver og forholdet mellem dem - er standardiseret, brugbart og altid opdateret. Ændring af konfiguration og infrastruktur kan hurtigt gøre det upræcist.

Datanormalisering

Data kan udtrækkes fra mange forskellige kilder, hvilket naturligvis betyder, at de ikke vil være konsistente. Normaliseringsprocessen får de indsamlede data til at give mening og præsenterer dem i et venligt format, der er let at
genkende. Den fjerner tvetydighed og dubletter, så der blot præsenteres en klar visning af information om hvert softwareaktiv.

Hvis dine ITSM-processer bindes til din SAM-proces, vil det øge produktiviteten, effektiviteten og investeringsafkastet af ITSM- implementeringen ved at importere et renset og normaliseret Softwarelager og information om brug, sammen med præcise og detaljerede hardware-konfigurationsdata fra alle enheder i hele netværket.

  • FREMSKYNDELSE AF PROBLEMLØSNING
  • UDVIDELSE AF SERVICENOW-IMPLEMENTERING
  • REDUCERING AF OMKOSTNINGER TIL NY SOFTWARE

Snow SAM-platform

Snows unikke Software Recognition Service indsamler, renser og normaliserer al software, der identificeres på netværket - inklusive leverandørnavn, programnavn og version - før den importeres til CMDB.

Software Recognition Service

  • genkender mere end 535.000 programmer fra mere end 82.000 softwareudgivere
  • renser data fra enhver tredjeparts lager- eller sporingsløsning.

Det giver organisationer mulighed for at opbygge en komplet og nøjagtig CMDB, der dækker alle platforme (mobile til stationære, server til cloud).

En ren CMDB fremmer problemløsning og sikrer bedre beslutningstagning vedr. software- og licenskrav på tværs af organisationen.

TILFØJELSE AF VÆRDI TIL SAM-FUNKTIONEN

SAM-specialister kan både tilføje rene data i CMDB, benytte ITSM-data på Snows SAM-platform og medtage oplysninger om, hvor enhederne er placeret (f.eks. test, udvikling, produktion), således at de mest relevante tilladelser kan tildeles og
understøtte aftale- og billetinformationer, der kan bruges til at opnå en mere fordelagtig genforhandling af aftaler.

TILFØJELSE AF ÆGTE SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TIL ITSM

Selv om mange ITSM-løsninger tilbyder begrænset funktionalitet for Software Asset Management, er løsningen i virkeligheden for enkel til de fleste organisationers SAM-behov, især hvis IT- miljøet omfatter datacentre, virtualisering, mobile enheder og
virksomhedssoftware fra leverandører som Microsoft, SAP, IBM og Oracle. Snows platform er designet til specifikt at opfange de rette SAM-informationer.

  • Hurtigere løsningstid ved softwareproblemer
  • Standardisering af understøttede versioner
  • Større overblik over licenstilgængelighed og -egnethed

For yderligere information om at fylde din CMBD med den bedste tilgængelige kvalitetsinformation om hardware og software, læs mere om Snows Software Recognition Service eller vores udvalg af Snow integration connectors, herunder Snow for ServiceNow.

Fire skridt til at optimere konfigurationsstyrings-processen og værktøjerne 31. Oktober 2013 G00258557 Analytiker(e): Ronni J. Colville