Optimaliseer uw IT-omgeving door software in te trekken en opnieuw in te zetten

Verwijder licenties automatisch, wijs ze opnieuw toe of stel ze buiten gebruik om uw softwareomgeving te optimaliseren

"Software is een grote investering voor bedrijven van elke omvang en in elke sector (21% van de IT-uitgaven in 2014) en de algemene software-uitgaven zullen alleen maar stijgen (6,4%
tussen 2013 en 2018)", aldus Gartner *.

Een bedrijf kan om veel verschillende redenen te veel software hebben, zoals:

 • Te veel ingekocht door ontbrekende controle of slecht inkoopbeheer.
 • Vergeten VM's waaraan nog een softwarelicentie is toegekend.
 • Afgeronde projecten waarvoor een toepassing slechts een bepaalde periode nodig was .
 • Licenties die zijn uitgegeven aan gebruikers die een andere rol hebben gekregen of niet meer in dienst zijn.
 • Software die op apparaten staat die niet meer worden gebruikt .
 • En ga zo maar door.

Wat de reden ook is, tot wel een derde van de uitgegeven softwarelicenties kunnen worden ingetrokken, verwijderd of opnieuw worden toegekend aan andere gebruikers die de licentie wel nodig hebben. Er hoeven niet onnodig nieuwe licenties worden gekocht.

DAT IS HERGEBRUIK VAN SOFTWARE

Zet SAM-processen op om de nodige gebruiksgegevens te verzamelen en reservelicenties beschikbaar te stellen. Door ongebruikte toepassingen te verwijderen, worden de uitgaven van het bedrijf verlaagd en kunnen de vrijgekomen licenties later opnieuw worden gebruikt. Zo voorkomt u onnodige uitgaven aan licenties en verlaagt u de IT-kosten door automatisering.

Met het SAM-platform van Snow kunt u:

 • Ongebruikte software vinden.
  ​Als u weet welke software niet wordt gebruikt, kunt u licenties de-installeren.
   
 • De verwijdering van software automatiseren.
  Automatiseer de verwijdering van toepassingen die niet worden gebruikt of toepassingen die slechts tijdelijk zijn geïnstalleerd, ongeacht of ze worden gebruikt.
   
 • Een door de gebruiker geïnitieerd de-installatieproces opzetten.
  ​Gebruikers krijgen de mogelijkheid software te de- installeren die ze niet meer nodig hebben.
   
 • Licenties bewaren voor hergebruik.
  ​De ingetrokken licenties komen beschikbaar in een app store, zodat u de goedkeuringen en beschikbaarheid kunt beheren. Inkoopaanvragen zijn alleen nodig als er geen licenties beschikbaar zijn voor hergebruik.
   
 • Gebruikers betrekken bij softwareoptimalisatie.
  ​Gebruikers worden bewust gemaakt van hun gebruik en kunnen daardoor mede bepalen hoe de gekochte software binnen het bedrijf wordt gebruikt.
   
 • Assets optimaliseren.
  Pas het aantal licenties aan de vraag aan. Ga opnieuw met leveranciers om de tafel om kosten te verlagen.

DAT IS HERGEBRUIK VAN SOFTWARE

Het SAM-platform van Snow Software geeft bedrijven de mogelijkheid een geautomatiseerd verwijderingsproces op te zetten voor ongebruikte software die Snow License Manager heeft ontdekt. Hierdoor hoeft het servicedeskteam niet handmatig softwareaanvragen te verwerken en kan het zich richten op zijn kerntaken.

 • Ongebruikte software intrekken: in het rapport 'Potentiële kostenbesparingen op software' van Snow License Manager ziet u welke software kan worden gede-installeerd.
 • Software hergebruiken: wijs ongebruikte licenties opnieuw toe. Ddoor een de licentiebank te maken waaruit gebruikers de software aanvragen. Snow kan software indien nodig in quarantaine plaatsen voordat die beschikbaar komt voor hergebruik.
 • Ongebruikte software buiten gebruik stellen: bespaar op ondersteuning en onderhoud

DAT IS HERGEBRUIK VAN SOFTWARE

 • Optimaal licentiebeheer en minder shelfware.
 • Geen onnodige uitgaven aan nieuwe software.
 • Besparingen op ondersteuning en onderhoud.

Een Software Asset Management-oplossing geeft u direct inzicht in ongebruikte toepassingen en berekent wat uw licentievereisten zijn. Met het SAM-platform van Snow Software kunt u deze software intrekken, zodat u direct bespaart en een licentiebank kunt creëren om toepassingen te hergebruiken. Daarnaast kunt u een toepassing verwijderen, zodat u ook niets meer hoeft uit te geven aan ondersteuning en onderhoud. Er valt dus flink te besparen door het intrekken van software.

* How to Recycle Licenses to Optimize Software Costs. 10 March 2015 Analyst(s): Victoria Barber | Stewart Buchanan

Downloads

SSB B.V., formerly known as Snow Software Benelux B.V., operates in the Netherlands