NIEUW: Snow for Office 365

biedt de mogelijkheid om het gebruik van en de uitgaven voor Office 365 in detail, gecentraliseerd en met het oog op gebruikers te bekijken. Dit helpt bedrijven effectief toepassingen en kosten te beheren.

Take a Snow Test Drive

Snow for Office 365 stelt organisaties in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Microsoft Office 365. Office 365 is de meestgebruikte SaaS-toepassing ter wereld, met lagere onderhouds- en hardwarekosten en onbeperkte toegang tot e-mails en bestanden voor gebruikers. Het gebruiksgemak dat de implementatie van SaaS-toepassingen zoals Office 365 stimuleert, is echter ook de oorzaak van tot wel 30% verspilling van de bedrijfsuitgaven voor cloudtoepassingen. Dit komt voort uit een teveel aan gebruikersaccounts, te uitgebreide accountrechten en dubbele on-premise licenties.

Snow for Office 365 biedt een oplossing voor deze uitdagingen door een overzicht te bieden van de gebruikers, het verbruik en de kosten van Microsoft Office, per apparaat, binnen Office 365 en op mobiele apparaten. Met behulp van geautomatiseerde en op goedkeuring gebaseerde workflows worden nieuwe gebruikers aangemaakt, licenties geïnventariseerd en opnieuw toegewezen, en abonnementen bijgesteld op basis van individueel gebruik.

Snow for Office 365 biedt aanzienlijke besparingen voor de kosten voor abonnementen, onderhoud en administratie. De dashboards bieden nauwkeurige rapporten van het actuele gebruik, waardoor organisaties een goed beeld krijgen van de abonnementsbehoeften. 

DETECTIE

Snow for Office 365 levert samen met Snow Inventory een duidelijk overzicht van alle apparaatlicenties, cloudabonnementen en mobiele toepassingen van alle werknemers. Dankzij automatische detectie beschikken besluitvormers over gedetailleerde, gecentraliseerde en op gebruik gebaseerde gegevens voor alle werknemers, afdelingen en locaties. Wanneer de groei van het aantal werknemers (met name bij overnames en fusies) de nauwkeurigheid van handmatige rapporten beïnvloedt, levert geautomatiseerde en volledige inventarisatie gegevens op die van essentieel belang zijn voor succesvol beheer van licenties en uitgaven.

AUTOMATISCHE DETECTIE VAN ONGEBRUIKTE SOFTWARE-ABONNEMENTEN

Snow for Office 365 identificeert automatisch ongebruikte licenties en abonnementen, zodat licenties gemakkelijk kunnen worden geïnventariseerd en voor andere gebruikers kunnen worden ingezet. Aan de hand van een helder overzicht van de totale investeringen en het teveel aan uitgaven voor toepassingen, Office 365-services, apparaatlicenties en volledige abonnementen, kunnen besluitvormers direct actie ondernemen om de kosten te verlagen.

OPTIMALISATIE VAN ABONNEMENTEN

Organisaties kunnen op elk gewenst moment zien welke toepassingen daadwerkelijk worden gebruikt door werknemers en aan de hand hiervan uitgavenoverschrijdingen identificeren voor zowel afzonderlijke toepassingen als volledige productseries. Software Asset Managers en bedrijfsunit-IT-eigenaars krijgen inzicht in de mogelijkheden voor licentie-optimalisatie, het terugdringen van uitgavenoverschrijdingen en het overzetten van bestaande abonnementen naar gebruikers die deze daadwerkelijk nodig hebben. Daarnaast kunnen de uitgaven voor de verlenging van abonnementen worden geoptimaliseerd.

BELEIDSGESTUURD ABONNEMENTS- EN LICENTIEBEHEER

Het beleid binnen een organisatie kan worden geautomatiseerd om software-abonnementen te beheren en voortdurend licenties te inventariseren. Snow for Office 365 biedt ondersteuning voor geavanceerde routines voor de toewijzing van licenties, zoals een 90-dagenbeleid waarbij abonnementen of toepassingen automatisch bij gebruikers worden weggehaald als deze drie maanden niet worden gebruikt. Zo kunnen ongebruikte licenties worden toegewezen aan andere gebruikers. Er kunnen meldingen worden ingesteld voor meer flexibiliteit, zodat gebruikers de mogelijkheid krijgen om de toepassing opnieuw te starten of het abonnement te verlengen. 

GEAUTOMATISEERDE WORKFLOWS

Snow for Office 365 beperkt de administratieve werkzaamheden en uitgaven met behulp van door goedkeuring aangestuurde workflows ter ondersteuning van processen zoals toegangsaanvragen voor de zelfservice, toewijzing en herindeling. Er wordt gebruikgemaakt van geavanceerde processen voor toepassingsbeheer, zoals tijdsgebonden licenties voor dure toepassingen, waaronder Visio 365, Project 365 en PowerBI Pro. Gebruikers zullen zich ook sneller inzetten voor de optimalisatie van het gebruik van bedrijfsmiddelen als ze zich bewust zijn van hun servicegebruik en beschikken over de middelen om dit gebruik te beheren.

MIGRATIE

Migratie naar Office 365 kan leiden tot een financiële vastlegging voor meerdere jaren. Het is van groot belang om tijdens de migratie het juiste soort abonnement te kiezen voor elke gebruiker. Dit kan alleen als er inzicht is in het gebruik per onderdeel en per gebruiker in de gehele organisatie, zodat bepaald kan worden of een toepassing daadwerkelijk nodig is. Met het overzicht van Snow for Office 365 beschikken bedrijven over een geconsolideerd en gedetailleerd dashboard met ingebouwde rapporten aan de hand waarvan besluitvormers het juiste abonnement kunnen kiezen wanneer het tijd is voor migratie of verlenging.

“Office 365-klanten betalen Microsoft op de lange termijn tot wel 80% meer.” 

– ComputerWorld/IDG

Downloads

SSB B.V., formerly known as Snow Software Benelux B.V., operates in the Netherlands