Oracle Review Services

Sænk licensomkostningerne for dine Oracle-databaser med Snow License Manager og tjenesten Snow Oracle Compliance Review

Snow Software og udvalgte akkrediterede partnere kan hjælpe organisationer med at styre deres investering i Oracle-licenser ved at tilbyde en række tjenester, lige fra konfiguration og implementering af Snow Oracle Management Option (Snow OMO) til udførelse af en årlig baseline-undersøgelse til sikring af organisationens overholdelse af Oracles licensregler. Oracle-relaterede tjenester omfatter:

Teknisk implementering af Snow OMO

Certificerede Snow-teknikere installerer den seneste version af Snow Oracle Management Option (Snow OMO), leverer installationspakker til dine kunder og udfører en grundlæggende kontrol af systemet. Så snart installationen er gennemført, begynder systemet automatisk at indsamle de nødvendige data omkring jeres Oracle-servere og -databaser.

Indledende Oracle baseline-overensstemmelsesvurdering

SAM-eksperter fra Snow eller en af vores akkrediterede partnere registrerer dine Oracle-licenser eller relaterede aftaler i Snow License Manager-databasen. Alle uoverensstemmelser mellem organisationens rettigheder og det, der er registreret hos Oracle, vil blive undersøgt af en Oracle-licensekspert, som finder frem til en løsning.

Når der er styr på optegnelserne over rettigheder og revisionsoplysningerne er blevet returneret fra Oracle-klienterne, gennemgås den eksisterende overensstemmelsesposition med fokus på eventuel over- eller underlicensering. Som del af denne proces udarbejdes der et komplet udfyldt Oracle Server projektark ("Oracle Server Worksheet", OSW).

Årlig Oracle-overensstemmelsesvurdering

På lige fod med baseline-undersøgelsen ovenfor kan Snow og akkrediterede partnere tilbyde en løbende årlig afstemning af den eksisterende status af licensoverensstemmelsen baseret på de indsamlede data i forhold til de opdaterede kontrakter og licenser i Snow License Manager. Den årlige vurdering inkluderer en ændringsrapport med fremhævelse af uoverensstemmelser i forbindelse med licenser og rettigheder.

KONTAKT DIN LOKALE SNOW-FILIAL FOR AT HøRE MERE OM SNOWS ORACLE-TJENESTER >>>

Downloads