NY: Snow for Office 365

Snow for Office 365 giver detaljeret, centraliseret brugsfokuseret synlighed af al Office 365-brug og udgifter, hvilket muliggør effektiv programstyring og omkostningsstyring.

Take a Snow Test Drive

Snow for Office 365 giver organisationer mulighed for at udnytte det fulde potentiale af Microsoft Office 365. Som det mest brugte SaaS-program i verden giver Office 365 lavere vedligeholdelses- og hardwareomkostninger, og brugerne drager fordel af altid at have adgang til e-mail og filer. Men den lette brug, som driver indførelsen af SaaS-programmer såsom Office 365 driver også virksomhederne til at spilde op til 30% af deres cloud-udgifter i form af overforsyning af brugerkonti, for store kontorettigheder og duplikering af licenser på arbejdspladsen.

Snow for Office 365 løser disse udfordringer ved at levere en integreret oversigt over Microsoft Office-brugere, brug og omkostninger på tværs af enhedsbaseret Office 365 og mobil udrulning. Automatiske, godkendelsesdrevne arbejdsstrømme forsyner nye brugere, høster og gentildeler licenser og justerer abonnementer på grundlag af individuel brug.

Snow for Office 365 giver markante besparelser på abonnement, vedligeholdelse og administrationsomkostninger. Dets dashboards leverer præcis rapportering af aktuel udrulning, hvilket gør organisationer i stand til at forstå den fulde betydning af, hvilke abonnementer der er nødvendige.

OPDAGELSE

Snow for Office 365 med Snow Inventory konsoliderer synligheden af alle enhedsbaserede licenser, cloud-abonnementer og mobil anvendelse på tværs af alle medarbejdere. Det anvender automatisk opdagelse for at give beslutningstagere detaljerede, centraliserede detaljer på programbrugs-niveau for alle medarbejdere på tværs af alle afdelinger og lokaliteter. Når vækst i medarbejderstaben, navnlig som følge af virksomhedsovertagelser og fusioner, indvirker på den manuelle rapporterings-præcision, giver automatiske og komplette lagerdata, der er afgørende for at lykkes med at etablere en præcis licensposition og udgift.

AUTOMATISK REGISTRERING AF UBRUGTE SOFTWARE-ABONNEMENTER

Snow for Office 365 identificerer automatisk ubrugte licenser og abonnementer, hvilket giver mulighed for let at høste og omplacere licenser. Med øjeblikkelig indsigt i den samlede investering og overforbrug på programmer, Office 365-services, enhedsbaserede licenser eller hele abonnementer, kan beslutningstagere skride til øjeblikkelig handling for at mindske omkostningerne.

ABONNEMENT-OPTIMERING

Med løbende synlighed og overvågning af, hvilke programmer, der faktisk anvendes af medarbejderne, kan organisationerne identificere overforbrug på enten et enkelt program eller en hel produktfamilie. Software Asset Managers samt ejere af forretningsenheds-IT kan se de potentielle licens-optimeringsmuligheder eller overforbrug og tildele eksisterende abonnementer til dem, der har behov for dem samt optimere deres udgifter til fornyelse.

POLITIK-DREVET ABONNEMENTSSTYRING OG LICENSHØSTNING

Politikker inden for en organisation kan automatiseres til at styre softwareabonnementer og levere løbende licenshøstning. Snow for Office 365 understøtter avancerede provisioneringsrutiner såsom en 90-dages politik, som automatisk fjerner abonnementer eller programmer fra brugere, hvis de ikke bruges i tre måneder - så licensen frigøres til en anden bruger. Notifikationstrin kan inkluderes for at øge fleksibiliteten, give brugerne en mulighed for at genstarte programmet eller forlænge abonnementet.

AUTOMATISKE ARBEJDSSTRØMME

Snow for Office 365 mindsker administrative opgaver og udgifter med godkendelsesdrevne arbejdsstrømme, der understøtter processer såsom anmodning om adgang til selvbetjening, provisionering og deprovisionering. Det anvender avancerede programstyrings-processer såsom tidsbaseret provisionering af dyre programmer såsom Visio 365, Project 365 og PowerBi Pro. Brugerne er måske også mere tilbøjelige til at bidrage til optimering af brugen af organisatoriske ressourcer, hvis de er klar over deres forbrug af service og har værktøjerne til at styre det.

MIGRATION

Migration til Office 365 kan skabe en mangeårig økonomisk forpligtelse. Det er vigtigt at vælge det rette abonnementsniveau til hver bruger på migrationstidspunktet. Dette kan kun ske med brugsfokuseret synlighed på komponentniveau på tværs af alle brugere i miljøet for at vide, hvilket program der virkelig er behov for. Med den integrerede oversigt i Snow for Office 365, et samlet og detaljeret dashboard med indbyggede rapporter gør det muligt for beslutningstagere at vælge det rette abonnement ved overflytning og fornyelse.

 

“Office 365-kunder betaler Microsoft op til 80% mere i det lange løb." 

– ComputerWorld/IDG

Downloads