SAP Licensstyring

Bryd cyklussen af stadigt stigende SAP-omkostninger med fuld kontrol over licenser, kontrakt- og audit-processer

Hvorfor styre og automatisere SAP-softwarelicenser?

Omkostningsstyring

Mens de årlige IT-udgifter nu er faldende*, har få organisationer råd til den årlige stigning i udgifterne, der typisk følger med SAP-licenser og support. For at bryde denne cyklus, skal din organisation nøje gennemgå og styre brugen af SAP-systemer og -licenser. Dette bringer dig i en position hvor du:

 1. Får den bedste aftale, når du køber nye SAP-teknologier
 2. Nedbringer SAP-licensomkostningerne
 3. Kør kontraktforhandlinger
 4. Minimerer de indirekte brugsomkostninger
 5. Er beredt til audit

For at opnå disse virksomhedsmål skal din virksomhed være i stand til at besvare de følgende spørgsmål:

 • Er alle brugere tildelt den rette licenstype, og den der er billigst?
 • Hvilken andel af licensbrugerne er inaktive (hyldesoftware)?
 • Hvor mange dobbeltbrugere har jeg?
 • Hvilke tredjepartsprogrammer tilgår SAP-systemerne?
 • Hvilke licenser vil blive krævet, hvis jeg flytter til en ny teknologi såsom S/4HANA?

Tidsstyring

SAP forlanger, at deres kunder udfører en periodisk systemmåling (typisk årligt) med det formål at tjekke brugen i forhold til de rettigheder, der er defineret i kontrakten. Måleresultaterne for hvert system skal være indsamlet vha. SAPs Licensstyringsværktøj - LAW (License Administration Workbench).

Det kan tage SAP-teamet mange uger at udarbejde LAW-rapporten, så evnen til at automatisere denne proces er særdeles ønskværdig. Det er fordi, det årligt kan frigøre fra 10 op til hundredvis af mandetimer**, så SAP-administratorerne kan fokusere på opgaver, der er kritiske for missionen, og sende værdi tilbage til virksomheden.

Information indsamlet på tværs af alle systemer

Organisationer har typisk fra 10 til hundredvis eller endog tusindvis af SAP-systemer i deres miljø, hvilket gør det til en nærmest umulig opgave manuelt at indsamle alle de nødvendige informationer i hele IT- landskabet og agere i forhold til samme. Hvad der kræves, er evnen til at få et samlet overblik over alle disse systemer.

Snow Optimizer for SAP Software er en lokal SAP-certificeret løsning, der giver SAP-teams fuldt overblik over anvendelse, brug og licenser.

Vend tendensen til stadigt stigende omkostninger

Den giver organisationerne magt til at vende tendensen til stadigt stigende omkostninger, fordi løsningen samler data på tværs af hele SAP-miljøet og automatiserer administrative opgaver, således at
organisationerne bliver i stand til effektivt at styre og optimere deres SAP-licenser.

Reducer systemmåletiden

Ved brug af Snow Optimizer for SAP Software kan den manuelle proces med indsamling af LAW-rapporten fuldautomatiseres, og ekspertkvalifikationer fra basisadministratorer kan vende tilbage til
missionskritiske opgaver og skabe ægte forretningsværdi.

Virksomhedsfordele

 • Optimerer og vedligeholder SAP-licenser
 • Minimerer forberedelsestiden til systemmålinger markant (LAW)
 • Fremhæver indirekte brug
 • Minimer risikoen ved audit
 • Kør kontraktforhandlinger

Læs om yderligere fordele

Snow Optimizer for SAP Software giver organisationerne den nødvendige indsigt og viden til at sikre, at alle SAP-licenser har den rette størrelse i forhold til de faktiske behov.

Den viden, at licenseringen er optimeret og automatiseret, giver organisationerne en fordel, når det gælder nye SAP-indkøb, licensforhandlinger og audit.

*http://www.gartner.com/newsroom/id/3277517
**Afhænger af systemets størrelse

Downloads