OVERSIGT LØSNINGER

Snows løsninger gør organisationer i stand til at optimere softwarelicenser og reducere omkostningerne, samt giver indsigt og kontrol over softwareforbruget på tværs af alle enheder, platforme og deploymentværktøjer.

 

DIN UDFORDRING

Står I over for en audit? Er organisationen blevet bedt om at beskære omkostningerne? Har I behov for at jeres processer bliver mere effektive? Kæmper I for at styre et voksende mobilt IT-landskab? Er I udfordret i at skabe en præcis og retvisende CMDB?

Snows løsninger lever op til dine behov for at lykkes med at løse dine udfordringer og forbedrer dine processer i forbindelse med styring og kontrol af dit IT-landskab.

DIN ROLLE

Software Asset Management (SAM) er udviklet. Uanset om du er SAM-administrator, informationschef, økonomidirektør, eller indkøber, kan SAM hjælpe dig med at administrere systemer, løsninger og programmer på tværs af det komplekse IT-landskab. 

Ingen organisation kan fungere uden software. Snows løsninger gør IT-ledere i stand til at leve op til virksomhedens krav om at være effektiv og levere forbedrede IT-tjenester, overensstemmelse mellem brugen og licenser, samt mindske omkostningerne i softwarelicensens fulde levetid.

DINE LEVERANDØRER

Softwareleverandører såsom Microsoft, Oracle, SAP og IBM er stadig aggressive i gennemførelsen af audits – gennemsnitligt 70% af Snows kunder oplever stadig audits en gang om året. IT-lederne er under pres for at minimere den driftsmæssige og økonomiske effekt af softwaregennemgange og audits. 

Snows løsninger kan hjælpe dig med at forberede softwareaudits og gennemgange, ved at mindske risikoen, sikre bedre overensstemmelse af brug og licenser, samt tilpasse din softwareportefølje.